Hogescholen bouwen aan het centrum voor Responsible Applied AI met Cupola XS

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo met verregaande consequenties voor de hele maatschappij (alle sectoren, beroepen en burgers). Hoewel AI nieuwe kansen biedt voor instellingen en (mkb-)bedrijven, zijn er tegelijkertijd veel vragen. Zo is er vraag naar onderzoeksmethoden om de AI-technologie zinvol te kunnen implementeren in een specifieke context (neem retail en zorg), rekening houdend met de gebruiker en andere stakeholders. Daarnaast zijn er vragen over het ontwerpproces van AI-oplossingen: hoe kun je daarin rekening houden met ethische en maatschappelijke vraagstukken?

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Rotterdam (HR) en Hogeschool Utrecht (HU) hebben een SPRONG-subsidie van Regieorgaan-SIA ontvangen, waarmee ze samen met 24 partners uit de praktijk een infrastructuur kunnen opbouwen voor een krachtige onderzoeksgroep. Een groep die regionaal en nationaal wordt (h)erkend als hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI.

Haarlem
Mede dankzij de steun vanuit Haarlem gaan de hogescholen vanuit de SPRONG een leeromgeving ontwikkelen voor de toepassing van responsible AI voor kleine en middelgrote retailers. Hierin wordt samen gewerkt met bedrijven en (branche) organisaties uit de retailsector, de gemeente Amsterdam, onderzoekers en studenten. Een deel van de activiteiten zal plaats vinden in Cupola XS. Ook is er de ambitie om een fysiek lab op te zetten in de techcampus bij Cupola XS. Vanuit de Koepel in Haarlem worden de bevindingen vanuit dit lab zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor retailers.

Lees hier het hele bericht van de HvA.